دسته‌بندی نشده

ابزار طراحی مدیریت محصول – بوم طراحی LEAN UX

 

در مدیریت محصول بخشی مهمی از کار طراحی مناسب تجربه کاربری UX  است . بوم ها به شما کمک می کنند تا فرآیند کارها را به صورت روشن و یکپارچه ببنید و به سادگی درکی از کل فرآیند داشته باشید همه این سادگی در یک صفحه ! قرار داده شده است .

آقای جف گوهلف که ارایه دهنده بوم Lean UX هست و همچنین نگارنده کتاب Lean UX با توجه به نوع مشتری بوم کسب و کار را به گونه ای تغییر داده است تا مناسب طراحی تجربه کاربری UX شود .
این بوم الگویی است ساده برای پیاده سازی مفاهیم کتاب Lean UX . بجای اینکه در ابتدا به راه حل پرداخته شود تمرکز خود را روی مفروضاتی که باعث بیشترین خسارت شده و ریسک بالایی دارند قرار دهید و با آزمایشهای مختلف آن را چک کنید .

 

بوم تجربه کاربری
بوم تجربه کاربری UX
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button